Natraj Dinner

Samosa (1 pc), Bhoona Gosht, Sag Aloo, Basmati Rice & Gulab Jamun

$ 18